İş Güvenliği ve İşçi Takibi

RFID İşçi Güvenlik Sistemi Tanımı

Tehlikeli görevlerde çalışan personelinizi koruyun, konumlarını ve durumlarını takip edin.
Acil durum toplanma merkezlerini hızlıca sayın ve içeride kalan personeli tespit edin.
Kısıtlanmış ve kontrollü giriş gerektiren bölgelerin güvenliğini sağlayın, denetleyin.
Forkliftleri takip edin, çarpışma ve iş kazalarını önleyin.

İş Güvenliği RFID Sistemi Fonksiyonları

 • Yardım çağırma butonlu ve hareket sensörlü aktif RFID kartlar ile geçiş kontrol ve personel güvenlik sistemini bir arada
 • Çalışanların konumunu belirleyin, acil yardım çağrılarını takip edin, herhangi bir kaza durumunda hızlı yardım ulaştırın
 • Hareket sensörü yardımı ile operatörlerin hareketsiz kalma durumlarında otomatik acil çağrılar oluşturun
 • Tehlikeli bölgelere sadece özel eğitimli personelin geçişine izin verin
 • Kaza sonrası toplanma merkezlerinin hızlı sayımını yapın, eksik personeli belirleyin

RFID Güvenlik Sistemi Uygulamaları

 • Riskli görevde çalışan takip ve güvenliği
 • Maden ocakları güvenlik ve madenci takip sistemi
 • Acil durum toplanma merkezi yönetimi

İşçi Takip RFID Sisteminin Faydaları

 • İş kazalarında azalma
 • Kaza sonrası daha hızlı müdahale
 • Forklift çarpmalarının önlenmesi
 • Etkin denetim ve kontrol